Kompleksowa obsługa transportu
i sprzedaży chemikaliów ciekłych

Oferta - nasze produkty i usługi

Usługi Transportowe

Specjalizujemy się w przewozach towarów niebezpiecznych klasy ósmej, a w szczególności:

  • kwasu solnego,
  • wodorotlenku sodu,
  • kwasu siarkowego,
  • wody amoniakalnej,
  • kwasu azotowego,
  • podchlorynu.

Realizujemy również przewozy towarów neutralnych, takich jak solanki, glikole i podobne.

Oferujemy

  • przewóz chemikaliów ciekłych w autocysternach samochodowych na terenie Polski i państw Unii Europejskiej
  • wynajem pojazdów wraz z obsługą, także dla potrzeb 

- magazynowania w autocysternie
- mieszania chemikaliów w cysternie
- napełniania oraz opróżniania zbiorników magazynowych

Wszystkie nasze samochody są wyposażone w komplety węży i przyłączy, kompresory oraz zestawy GPS, pozwalające na ich szybką lokalizację i stały nadzór nad ładunkiem.

Sprzedaż Chemikaliów

W ramach naszej działalności realizujemy sprzedaż chemikaliów ciekłych w autocysternach samochodowych. W naszej ofercie znajdują się towary renomowanych producentów takich jak Anwil S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o. czy BorsodChem z.r.t  w tym między innymi: kwas siarkowy, kwas solny, wodorotlenek sodu, solanka.