Logo Elmar
Kompleksowa obsługa transportu
i sprzedaży chemikaliów ciekłych

Oferta - Nasze produkty i usługi

Sprzedaż Chemikaliów

W naszej ofercie znajdują się towary renomowanych producentów takich jak Anwil S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o. czy BorsodChem z.r.t  w tym między innymi:

Dostawy autocysternowe:

 • kwas siarkowy 96%
 • kwas solny
 • podchloryn sodu
 • wodorotlenek sodu
 • solanka
 • kwas azotowy
 • woda amoniakalna

Oferujemy zarówno dostawy pełnocysternowe, jak i mniejszych ilości.

Dostawy towarów konfekcjonowanych

 • Wodorotlenek sodu w różnych stężeniach
 • Soda kaustyczna granulowana i płatki
 • Kwas azotowy 55 %
 • Kwas siarkowy
 • Kwas solny
 • Podchloryn sodu
 • Kwas fosforowy 75 %
 • Kwas mrówkowy
 • Kwas octowy
 • i inne

Towary te można odbierać osobiście w magazynie w Sochaczewie. Zapewniamy również transport zakupionych materiałów.

Na życzenie klienta istnieje możliwość zapewnienia oferty innych (nie uwzględnionych w zestawieniach) mediów.

Usługi Transportowe

Specjalizujemy się w przewozach towarów niebezpiecznych klasy ósmej, a w szczególności kwasu solnego, wodorotlenku sodu, kwasu siarkowego, wody amoniakalnej, kwasu azotowego, podchlorynu. Realizujemy również przewozy towarów neutralnych, takich jak solanki, glikole i podobne.

Oferujemy

 • przewóz chemikaliów ciekłych w autocysternach samochodowych na terenie Polski i państw Unii Europejskiej
 • wynajem pojazdów wraz z obsługą, także dla potrzeb
  - magazynowania w autocysternie
  - mieszania chemikaliów w cysternie
  - napełniania oraz opróżniania zbiorników magazynowych

Wszystkie nasze samochody są wyposażone w komplety węży i przyłączy oraz zestawy GPS, pozwalające na ich szybką lokalizację i stały nadzór nad ładunkiem.