Kompleksowa obsługa transportu
i sprzedaży chemikaliów ciekłych

Skontaktuj się z nami

PHU ELMAR Sp. z o.o.


ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

NIP 953-23-85-637
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000171453
Kapitał zakładowy 63 000 PLN

tel. (052) 370 46 70

www.elmar.info.pl

Personel Biura w Bydgoszczy

Marek Wirszyłło - Prezes Zarządu
tel.: (52) 370 46 70

Robert Guzek – Koordynator Rozwoju Rynku
tel.: (52) 370 46 76
tel. kom.: 782 220 072
e-mail: robert.guzek@elmar.info.pl

Agnieszka Balcerowska – Specjalista ds. Logistyki
tel.: (52) 370 46 77
tel. kom.: 782 227 411
e-mail: agnieszka.balcerowska@elmar.info.pl

Paulina Czyżewska – Specjalista ds. Logistyki
tel.: (52) 370 46 70
tel. kom.: 602 488 945
e-mail: paulina.czyzewska@elmar.info.pl

Magdalena Płoszaj – Specjalista ds. Administracyjnych
tel.: (52) 370 46 79
e-mail: magdalena.ploszaj@elmar.info.pl

Grażyna Gwóźdź – Samodzielna Księgowa
tel.: (52) 370 46 74
e-mail: grazyna.gwozdz@elmar.info.pl

Placówki Elmar